Dedication - Respect - Discipline - Loyalty

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 dagen geleden

Kai Muay

Ontwikkelingen coronaprotocollen vechtsport
Na weken van onzekerheid bood de regering deze week eindelijk perspectief voor de vechtsportscholen: opening op 1 september werd opening op 1 juli. Maar dat is niet de enige verandering die werd aangekondigd. Dit zijn de belangrijkste nieuwe stappen op de routekaart naar normalisering.

Jongeren
Kinderen tot 12 jaar mocht buiten al trainen met contact. Vanaf 1 juni mogen ook de jongeren van 12 tot en met 18 jaar buiten weer trainen met contactvormen. Zij hoeven dus niet langer de anderhalvemeterregel in acht te nemen tijdens de training. Aangezien meer dan de helft van de Nederlandse wedstrijdvechtsporters minderjarig is, betekent dit een zeer positieve ontwikkeling voor onze sporten.

Vechtsportscholen open
Als de gunstige trend van afgelopen weken stand houdt – minder coronabesmettingen, minder ziekenhuisopnames - mogen de vechtsportscholen 1 juli weer open. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën. Uiteraard gebeurt dit wel onder voorwaarden. De VA staat in nauw contact met NOC*NSF en de politiek om deze voorwaarden volledig helder te krijgen. Het algemeen binnensportprotocol dat al in ontwikkeling is, zal in samenspraak met een afvaardiging van de vechtsportschoolhouders ‘sportspecifiek’ worden gemaakt. Dit sportspecifieke protocol voor onze vechtsporten zal de VA via NOC*NSF laten toetsen aan de eisen van het RIVM. Als dit is goedgekeurd, zal de VA het verspreiden, zodat alle vechtsportscholen gebruik kunnen maken van dit protocol. De verwachting is dat de VA volgende week een sessie met gerenommeerde sportschoolhouders kan beleggen.

Wedstrijden
Het is de planning dat vanaf 1 september onder voorwaarden weer wedstrijden kunnen plaatsvinden. Dit zal vooralsnog zonder publiek zijn. Nu nog richten we de meeste energie op de sportscholen. In de volgende fase zal echter gekeken worden naar de wedstrijden. De VA wil in samenspraak met gerenommeerde promotors uit de vechtsportsector hetzelfde proces doorlopen als met de sportschoolhouders. Zij worden dus nauw betrokken bij het opstellen van een sportspecifiek evenementenprotocol, binnen de kaders van NOC*NSF en het RIVM. Zodra hier meer duidelijk over is zullen wij dit uiteraard tijdig communiceren.

Grote MAAR
De ontwikkelingen van deze week bieden zicht op overleving voor de vechtsportscholen. Heel veel sporters zijn blij dat we stappen vooruit zetten. De premier voegde aan de voornemens echter een grote ´MAAR´ toe: dit alles kan alleen doorgaan als we ons met z´n allen goed aan de afspraken blijven houden. Als het aantal corona-besmettingen weer gaat stijgen, bijvoorbeeld door nonchalant gedrag, kunnen alle toezeggingen weer ingetrokken worden. Daarom onderstrepen wij letterlijk en figuurlijk: blijf zo gedisciplineerd als iedereen de afgelopen tijd is geweest.

Complimenten
De Vechtsportautoriteit is blij met de tot nu toe behaalde resultaten van de intensieve lobby voor de vechtsportscholen die afgelopen weken samen met tal van partners is gevoerd. Het geduld, de discipline en de constructieve houding van de hele sector verdient een compliment. Laten we ons in dezelfde geest op een positieve manier en met dezelfde strijdbaarheid blijven inzetten om de sector zo gezond mogelijk uit deze crisis te loodsen.
... Bekijk meerBekijk minder

Reageer op Facebook

Wat doen ze jullie toch aan 😡 gellukig dat er weer getraind kan worden !

👊👊👊

Dus wanner mogen we weer binnen trainen?

1 week geleden

Kai Muay

Keeping Bisy 3 times a week
Vrijdag 22 mei ..1900 arendstuin....Outside Work out

De spelregels zijn als volgt:

Ben je ziek blijf je thuis
Opgave vooraf verplicht
Thuis omkleden
Kom alleen of met je huisgenoot
1,5 meter afstand houden
kom zo laat mogelijk 5 tot 10 min.MAX
als we klaar zijn .. weer naar huis niet blijven rondhangen
geen gewichten
fietsen niet tegen mekaar aan parkeren
... Bekijk meerBekijk minder

Keeping Bisy 3 times a week
Vrijdag 22 mei ..1900 arendstuin....Outside Work out

De spelregels zijn als volgt:

Ben je ziek blijf je thuis
Opgave vooraf verplicht
Thuis omkleden
Kom alleen of met je huisgenoot
1,5 meter afstand houden
kom zo laat mogelijk 5 tot 10 min.MAX
als we klaar zijn .. weer naar huis niet blijven rondhangen
geen gewichten
fietsen niet tegen mekaar aan parkeren

Reageer op Facebook

Yo

Yes

☝🏻

Aanwezig

Aanwezig

Faust Vatos hier zijn er toch strijders aanwezig Tot straks hoop ik

View more comments

1 maand geleden

Kai Muay

Kleine stapjes richting hervatten van de trainingen 🙂 🙂

De Nederlandse regering heeft het verbod voor samenkomsten van 3 of meer personen verlengd tot 20 mei. Sportscholen en fitnessclubs blijven ook nog tot 20 mei gesloten. Vergunningsplichtige evenementen blijven tot in elk geval 1 september verboden. Het goede nieuws is dat we de eerste kleine stappen kunnen zetten richting hervatting van de sport, te beginnen met de jeugd en de topsporters. Bovendien heeft het RIVM onduidelijkheid weggenomen over een-op-een-trainingen: daar is ruimte voor – onder voorwaarden, uiteraard.

In de persconferentie van dinsdag 21 april heeft premier Rutte bekendgemaakt dat we ‘aan het prille begin staan van de weg terug’. Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar buiten gaan sporten, in georganiseerd verband. Daarbij hoeven zij zich niet aan de anderhalvemeterbeperkingen te houden. Ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar krijgen vanaf 29 april meer ruimte om te sporten, maar voor hen geldt de anderhalvemeterlimiet nog wel. De deur wordt ook geopend voor individuele topsporters om hun training te hervatten op aangewezen trainingslocaties, maar niet per direct.

Let op: dit betekent niet dat men nu op eigen initiatief groepstrainingen kan hervatten! Eerst wordt een protocol opgesteld voor de hervatting van de trainingen. Deze wordt deze week voorgelegd aan NOC*NSF, die het toetst aan de richtlijnen van het RIVM. Er dient ook afstemming te zijn met de gemeente.

De VA is door NOC*NSF gevraagd om samen met andere vertegenwoordigers uit andere sporten de voorwaarde voor de hervatting uit te werken in een protocol. Daar zijn wij in samenspraak met sportschoolhouders mee bezig. Wij zullen dit protocol vrijdag 24 april publiceren op onze website en via onze convenantpartners onder de aandacht brengen. Zorg dat je dit protocol hanteert!

Een-op-een-training
De VA heeft contact opgenomen met het RIVM over een-op-een-trainingen. Dit instituut had tegenstrijdige signalen afgegeven, onder meer op vragen van personal trainers. De een kreeg te horen dat het wel mocht, de ander dat het niet mocht. Tegen ons is nu gezegd dat een-op-een-trainingen volgens het RIVM zijn toegestaan, als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: de training is echt een-op-een, vindt buiten plaats en er wordt anderhalve meter afstand gehouden. Er is dus geen contact, geen sparring of padstraining. Hierbij moet worden opgemerkt dat lokaal beleid leidend is. Als je zeker wil weten of jouw gemeente de een-op-een-buitentraining toestaat, neem dan contact op met je gemeente.

Onderstaande punten uit de update van de regering van 21 april hebben we een-op-een overgenomen van de website van de Rijksoverheid:

- Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

- Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

- Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties individueel de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

De eerder genomen maatregelen worden verlengd tot 20 mei, en het verbod op evenementen waarvoor een meld- of vergunningsplicht geldt, blijft gehandhaafd tot 1 september. Over eventuele verlenging van deze termijnen wordt in de week vóór 20 mei besloten. Dat betekent ook dat vergaderingen over de nieuwe situatie nog steeds online zullen moeten plaatsvinden.

De VA blijft er bij iedereen op aandringen om de coronamaatregelen te respecteren. Partijen die te hard van stapel lopen, of tegen de geest van de crisisbestrijding in maatregelen omzeilen, riskeren door de VA te worden uitgesloten van de sport. Dit kan door uitsluiting van sportscholen van wedstrijden, intrekking van de promotorslicentie, opzegging van het convenant, of ontzegging van het Keurmerk Vechtsportautoriteit.

Noodloket
Sportverenigingen en sportscholen kunnen via het Noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Voor ZZP´ers wordt gewerkt aan een aparte regeling. Meer over de uitvoering hiervan lees je op de website van de Rijksoverheid.

De VA wenst iedereen die direct of indirect getroffen wordt alle sterkte in deze bijzondere omstandigheden.

Iedereen met vragen verwijzen wij naar twee websites met informatie over de laatste stand van zaken en de aanbevelingen van de autoriteiten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) biedt algemene informatie, actuele informatie, en een handig overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Op de centrale pagina van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD) wordt verwezen naar de gemeentelijke en regionale GGD's die informatie bieden over specifieke regio's. Wij dringen er nadrukkelijk op aan om de aanbevelingen van de autoriteiten op te volgen.

Zodra bij ons nieuwe relevante informatie bekend wordt, zullen wij die ook hier delen.

www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/corona-situatie-kleine-stappen-richting-hervatting/
... Bekijk meerBekijk minder

2 maanden geleden

Kai Muay

Every Monday Wednesday & Friday no Excuse workout .. Live Stream from Benefit Sint Annaparochie ... Bekijk meerBekijk minder

Every Monday Wednesday & Friday no Excuse workout .. Live Stream from Benefit Sint Annaparochie

2 maanden geleden

Kai Muay

NIEUWSBRIEF MAART 2020

De Corona-crisis die de wereld in z’n greep heeft, treft ook de vechtsportwereld. Onze gedachten gaan allereerst uit naar alle mensen die door de ziekte zijn getroffen, en naar hun naaste omgeving. Wij wensen hen veel sterkte. Ook denken we met bewondering aan de helden in de zorg die momenteel risico´s lopen bij het uitoefenen van hun werk in ons aller belang. Maar we kijken natuurlijk ook naar de gevolgen voor iedereen die in onze sector actief is, en naar de steunmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld.

De eerste serieuze anticoronamaatregel van de Nederlandse regering, het verbod voor alle evenementen waarbij meer dan 100 personen bijeenkomen, hakte er flink in. Toen de maatregelen nog eens werden aangescherpt, bleek dat tot 1 juni meer dan 50 vechtsportevenementen geen doorgang kunnen vinden. Dit betreft grofweg 1000 wedstrijden op alle niveaus. Voor de één een sportieve tegenvaller, voor de ander een persoonlijk of zakelijk drama.

Sportscholen en fitnessclubs blijven in elk geval tot en met 6 april gesloten. Over eventuele verlenging van de laatstgenoemde termijn kan elk moment worden besloten. Het betekent voorlopig nog geen evenementen, geen wedstrijden, geen gezamenlijke trainingen.

De vechtsportwereld neemt z’n verantwoordelijkheid en volgt de aanwijzingen van de autoriteiten goed op. Maar men vreest tegelijk wel voor de toekomst. Veel sportschoolhouders hebben slapeloze nachten. De financiële consequenties hangen als donkere wolken boven de horizon. De VA ondersteunt de inzet van NOC*NSF richting politiek, waarin het opkomt voor de gehele sportsector.

Noodloket
Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Ook sportverenigingen en sportscholen kunnen via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt. Voor ZZP´ers wordt gewerkt aan een aparte regeling. Hou voor updates de website van de Rijksoverheid in de gaten.

Consequenties
De VA blijft er bij iedereen op aandringen om de anticoronamaatregelen te respecteren. Partijen die dit niet doen, of tegen de geest van de crisisbestrijding in maatregelen omzeilen, riskeren door de VA te worden uitgesloten van de sport. Dit kan door middel van intrekking van het convenant of de promotorslicentie, door uitsluiting van wedstrijden, of door ontzegging van het Keurmerk Vechtsportautoriteit. Tegen één sportschool die de maatregelen op flagrante wijze heeft overtreden, is inmiddels een procedure begonnen.

De VA roept iedereen op verantwoordelijkheid te nemen. Stel het algemeen belang voorop en draag bij aan de beperking van de verspreiding van het coronavirus!

De maatregelen van de regering worden ondersteund door de sportkoepel NOC*NSF, waarvan de VA geassocieerd lid is. De Nederlandse sport heeft inmiddels alle (club)bijeenkomsten zoals wedstrijden, trainingen, demonstraties, overleggen, vergaderingen en vieringen afgelast, in elk geval tot 6 april. Ook het aanvullend advies van NOC*NSF blijft in stand, om alle trainingslocaties voor topsporters gesloten te houden. Dit geldt dus ook voor sporters waarvoor een geïsoleerde trainingssetting tot stand is gebracht.

Personal training
Om eventuele onduidelijkheid weg te nemen, merken wij hier expliciet op dat ook een-op-een-training, ook buiten, zeer ongewenst is en in strijd met de richtlijnen van NOC*NSF. Het is bij onze sporten praktisch ondoenlijk om consequent de aanbevolen 1,5 meter afstand te bewaren. Veelvuldig wisselend sociaal contact door trainers met sporters is in strijd met het uitgangspunt van 'social distancing'. Hou als sporter je kracht en conditie thuis op peil, of ga buiten alleen sporten in rustige gebieden en hou hierbij minstens 1,5 meter afstand van anderen.

Meer informatie
Iedereen met vragen verwijzen wij naar twee websites met informatie over de laatste stand van zaken en de aanbevelingen van de autoriteiten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) biedt algemene informatie, actuele informatie, en een handig overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Op de centrale pagina van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD) wordt verwezen naar de gemeentelijke en regionale GGD's die informatie bieden over specifieke regio's.

Als er nieuwe maatregelen volgen, of als bestaande maatregelen worden aangepast, zul je dat snel lezen op onze website. Hou die daarom goed in de gaten!


Heb je deze Nieuwsbrief niet rechtstreeks van de Nederlandse Vechtsportautoriteit ontvangen, maar was een collega, vriend, of andere bekende zo aardig om hem door te sturen? Meld je dan nu aan en ontvang je hem voortaan elke maand zelf in je mailbox!
Copyright © 2020 Stichting Nederlandse Vechtsportautoriteit, alle rechten voorbehouden.

Ons mailadres is:
info@vechtsportautoriteit.nl

Nederlandse Vechtsportautoriteit · Postbus 59680 · Amsterdam, Nh 1040 LD
... Bekijk meerBekijk minder

2 maanden geleden

Kai Muay

berichtgeving W.F.C.A

Beste allemaal.


Ondanks eerder gegeven regelgeving mbt les geven van 1 op 1 vanuit de VA en dus vanuit het RIVM

blijken nog steeds trainers hier geen gehoor aan te geven.

Bij ons vliegen de meldingen en vragen van deze vorm van les geven om de oren.

Ik heb zojuist nog contact gehad met de VA en deze met het RIVM.

De berichten zijn idd verwarrend , dat doordat het RIVM een maatregel heeft gegeven mbt alle takken van sport.

Iedereen kan toch wel bedenken dat bijv 1 op 1 een potje tennis ( op 20 meter afstand van elkaar ) iets anders is dan de trainingen in onze tak van sport.

In deze dagen kunnen we niet verwachten dat een RIVM alle sporten een afzonderlijk advies gaat geven en zeker niet in deze eerste 2 weken.

RIVM heeft zojuist bij de VA aangegeven dat het in onze sport , contact sport verboden is.

Mensen die hier geen gehoor aangeven brengen buiten zichzelf ook andere mensen in gevaar.

Het is toch te triest voor woorden dat dit onderwerp nu al in deze korte tijd dat het in Nederland speelt, zo vaak besproken moet worden.

Denk aub na , gebruik je eigen verstand en werk op geen enkele manier mee aan dit verschijnsel , en dat alleen om zelf nog vlug even wat te kunnen verdienen.Mensen we zijn nog maar net aan deze ‘film’ begonnen .

Als er nu al gekeken gaat worden om door de mazen van de wet te werken , waar komen we dan straks op uit.DOE HET NIET AUB.Blijf gezond , let op elkaar.

De zon gaat zeker weer schijnen , en als we allemaal 1 lijn trekken kunnen we meer ellende voorkomen in onze maatschappij.

UPDATE 18 MAART: Om eventuele onduidelijkheid weg te nemen, merken wij hier expliciet op dat wij ook een-op-een-training, ook buiten, zeer ongewenst achten en in strijd met de richtlijnen van NOC*NSF. Het is bij onze sporten praktisch ondoenlijk om consequent de aanbevolen 1,5 meter afstand te bewaren, en veelvuldig wisselend contact door trainers is in strijd met het uitgangspunt van 'social distancing'. Hou als sporter je kracht en conditie thuis op peil, of ga buiten alleen sporten in rustige gebieden en hou hierbij liefst twee meter afstand van passanten aan.Met vriendelijke en bezorgde sportgroet
... Bekijk meerBekijk minder

Load more